Uno Brobygning

Et stort antal af de danske kommuner benytter UNOIT's system til tilmelding og koordinering af brobygning og introduktionskurser i udskolingen. Systemet sikrer at faggrupper på tværs af folke- og efterskoler, UU-centre og ungdomsuddannelser, kan samarbejde om de unges forløb på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, som har til formål at lade unge i grundskolen snuse til de ungdomsuddannelsestilbud der findes.

Udvalgt funktionalitet